text.skipToContent text.skipToNavigation

Retur av produkter som innehåller farligt gods


Vad är farligt gods?


Produkter som innehåller brandfarliga, trycksatta, frätande, miljöfarliga eller andra farliga kemikalier, litiumbatterier/laddningsbara batterier, sprutburkar och magneter kallas ""farligt gods"". Dessa poster klassificeras som farligt gods i EU. Detta innebär att de utgör en högre risk om de transporteras kommersiellt än andra poster. De omfattas därför av nogranna märkningsskyldigheter.
Särskilda villkor gäller därför för återlämnande av farligt gods när det gäller:

  • förpackning
  • märkning
  • transport


Hur vet jag om det räknas som farligt gods?

 

 

Andra symboler för farligt gods:

 

 

Hur paketerar jag farligt gods?

Använd om möjligt GROHE-originalförpackningen för att returnera produkten. Den har de nödvändiga tryck på var och en av sina förpackningar för leverans av denna produkt. Om varan skickades till dig utan ytterligare fraktförpackningar i produktförpackningen, använd även detta som transportförpackning för returen. Vi ber dig därför att behålla GROHE original fraktförpackning eller produktförpackningen fram till slutet av garantiperioden. Kontrollera om etiketten för farligt gods fortfarande är tydligt synligt och läsbart. Om så inte är fallet, byt ut det. Använd utskriftsmallarna på den här sidan.

Håll inte dig över befintliga etiketter för farligt gods och textelement. Dessutom får etiketter för farligt gods inte fastna över kartonghörnen. Om en artikel kräver flera etiketter för farligt gods måste alla etiketter för farligt gods (med undantag för den andra justeringspilen) finnas på ena sidan av förpackningen.

Om originalförpackningen är skadad, använd ett nytt paket. Se till att förpackningen är stark och stabil, så att den tål ett fall och inte deformeras. Skriv ut motsvarande farosymboler (i färg och i verklig storlek) och stick dem synligt på förpackningen.
Observera att CO2-flaskorna endast får levereras med motsvarande skyddslock som är fastsatt på CO2-flaskan. Produkter fyllda med vätskor måste förseglas säkert för att förhindra att innehållet läcker under transporten.

Om du returnerar flera farliga föremål är det viktigt att returnera dem individuellt, inte tillsammans i ett paket för att uppfylla rättsliga krav.

Vi vill påpeka att om du inte uppfyller märkningsskyldigheten kommer vi att debitera er fraktkostnaderna. Läs våra T&C för mer information.

Observera att särskilda bestämmelser för transport av farligt gods måste följas vid leverans av litiumbatterier och laddningsbara batterier. Kontrollera att produkterna i förpackningen inte kan glida fram och tillbaka eller slås på av misstag. I tveksamma fall, vänligen klargöra sjöfarten med oss.

 

Skadat farligt gods

Skadade produkter som räknas som farligt gods, inklusive skadade CO2 flaskor och litiumbatterier, kan inte retuneras och ska kasseras vid en återvinningscentral. Om föremålet som du önskar att retunera skadat litiumbatteri ska dessa tas bort från produkten eller enheten du retunerar. Retunera alltså produkten utand batteriet. Om detta inte är möjligt, vänligen kontakta vår kundservice för en lösning.

Ett skadat batteri kan räknas som  följande:

  • Skadat eller signifikant deformerat hölje
  • Utgångspunkter på batteridelar av metall
  • Smältpunkter på plasthuset
  • Uppvärmning av batteriet när det är avstängt
  • Batteriläckage

 

Ladda ner template för utskrift av ettikett för farligt gods här:

Läs vårt säkerhetsblad för mer information